Inloggen

Resultaten

LT 15
Doorontwikkeling Batavialand
IN 303
Herbeoordeling van de wateroverlastnormering
IN 285
Horizon
IN 293
Samenwerking EHPZ (Ermelo, Harderwijk, Putten & Zeewolde)
IN 307
Vaststelling ontwerp Vierde wijziging van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008.
Afgedaan
LT 94
Flevolands Programma Landelijk Gebied
LT 314
Spuiweg - Ontsluitingsweg zuidwesthoek Noordoostpolder en Urk
LT 137
Programmabegroting 2025
LT 125
Jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere
LT 162
Koersdocument arbeidsmigranten en doelgroepen

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

Activiteit dit jaar

31-07-2024

Activiteit dit jaar

31-07-2024 t/m 31-07-2024

Activiteit dit jaar

15-08-2024

Beeldvorming EMS

15-11-2024

Activiteit dit jaar

15-02-2025

Activiteit dit jaar

15-08-2025

Beeldvorming EMS

15-11-2025

Activiteit dit jaar

01-09-2024

Activiteit dit jaar

01-09-2024 t/m 01-09-2024

Beeldvorming RND

11-09-2024 t/m 11-09-2024

Oordeelsvorming RND

09-10-2024 t/m 16-10-2024

Provinciale Staten

23-10-2024 t/m 23-10-2024

Beeldvorming EMS

04-09-2024 t/m 11-09-2024

Beeldvorming Integrale Commissie

09-10-2024 t/m 09-10-2024

Oordeelsvorming Integrale Statencommissie

23-10-2024

Provinciale Staten

13-11-2024

Beeldvorming EMS

09-10-2024 t/m 16-10-2024

Activiteit dit jaar

01-11-2024

Export LTA naar Excel