Inloggen

Resultaten

LT 14
Participatiebeleid
LT 82
MRA-Voortgangsnota
LT 104
Herziening Omgevingsverordening
LT 135
Jaarstukken
LT 89
Omgevingsdienst OFGV zienswijze begroting
LT 132
Strategisch uitvoeringsprogramma beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen infrastructuur Flevoland 2024-2027 (SUP 3.0)
LT 290
Vierde wijziging van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland
LT 107
Economisch beleid - programmalijnen ‘toekomstbestendig bedrijfsleven’ en ‘ruimtelijk-economische ontwikkeling’ - richtinggevende sessie
LT 160
Omgevingsvisie
LT 164
Rekenkameronderzoek Windpark Hanze

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

Oordeelsvorming EMS

15-05-2024 t/m 15-05-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

29-05-2024

Oordeelsvorming EMS

15-05-2024 t/m 15-05-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

29-05-2024

Oordeelsvorming RND

15-05-2024 t/m 15-05-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

29-05-2024 t/m 29-05-2024

Beeldvorming Integrale Commissie

15-05-2024 (Afgedaan)

Oordeelsvorming Integrale Statencommissie

05-06-2024

Provinciale Staten

26-06-2024

Oordeelsvorming RND

15-05-2024 t/m 15-05-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

29-05-2024

Oordeelsvorming EMS

15-05-2024 t/m 15-05-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

29-05-2024

Oordeelsvorming RND

15-05-2024 t/m 15-05-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

29-05-2024

Beeldvorming EMS

22-05-2024 t/m 22-05-2024 (Afgedaan)

Oordeelsvorming EMS

05-06-2024 t/m 12-06-2024

Provinciale Staten

17-07-2024 t/m 17-07-2024

Beeldvorming RND

22-05-2024 t/m 22-05-2024 (Afgedaan)

Beeldvorming RND

03-07-2024 t/m 10-07-2024

Beeldvorming RND

09-10-2024 t/m 16-10-2024

Beeldvorming RND

22-05-2024 t/m 22-05-2024 (Afgedaan)

Oordeelsvorming RND

22-05-2024 t/m 22-05-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

29-05-2024

Export LTA naar Excel