Inloggen

Resultaten

LT 119
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling OFGV
Afgedaan
LT 295
Voorstel subsidiegelden oplossingen netcongestie
LT 298
Wijziging Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Flevoland 2019
Afgedaan
IN 309
OV concessie IJssel-Vecht
LT 188
Provinciaal Klimaatplan
Afgedaan
IN 145
Halfjaarlijkse Voortgangsrapportage Programma Dóórontwikkeling Batavialand
Afgedaan
LT 185
Gedragscode integer handelen Statenleden en Burgerleden Provincie Flevoland
Afgedaan
LT 150
Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Flevoland 2023
Afgedaan
LT 175
Integriteit - Statenbijeenkomst
Afgedaan
IN 19
Uitvoeringsprogramma Toegankelijkheid Openbaar Vervoer
Alert

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

Oordeelsvorming RND

10-04-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

24-04-2024 (Afgedaan)

Beeldvorming RND

10-04-2024 (Afgedaan)

Oordeelsvorming RND

15-05-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

29-05-2024

Oordeelsvorming EMS

10-04-2024 t/m 10-04-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

24-04-2024 (Afgedaan)

Activiteit dit jaar

15-04-2024 t/m 15-04-2024 (Afgedaan)

Activiteit dit jaar

01-08-2024 t/m 01-08-2024

Beeldvorming RND

10-04-2024 t/m 17-04-2024 (Afgedaan)

Activiteit dit jaar

24-04-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

24-04-2024 t/m 24-04-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

24-04-2024 (Afgedaan)

Statenactiviteit

24-04-2024 t/m 24-04-2024 (Afgedaan)

Deadline

01-05-2024

Export LTA naar Excel