Inloggen

LTP Commissie & PS

LT 67
Programmabegroting 2024
Afgedaan
LT 68
IPO-begroting 2024
Afgedaan
LT 77
Stoppen realisatie Kunstmuseum
Afgedaan
LT 113
Flevolandse Sportnota "Samenwerken aan een sportief Flevoland"
Afgedaan
LT 120
Aanpassing Omgevingsverordening n.a.v. motie "Niet meer windmolens in Flevoland"indenergie
Afgedaan
LT 121
Zienswijze ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer
Afgedaan
LT 133
Instellingsbesluit commissies van Provinciale Staten
Afgedaan
LT 127
Installatie commissaris van de Koning
Afgedaan
LT 69
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (Introductieprogramma)
Afgedaan
LT 95
Ruimtelijke Voorstel NOVEX

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Oordeelsvorming Integrale Statencommissie

01-11-2023 (Afgedaan)

Provinciale Staten

08-11-2023 (Afgedaan)

Provinciale Staten

01-11-2023 (Afgedaan)

Provinciale Staten

01-11-2023 t/m 01-11-2023 (Afgedaan)

Provinciale Staten

01-11-2023 t/m 01-11-2023 (Afgedaan)

Provinciale Staten

01-11-2023 t/m 01-11-2023 (Afgedaan)

Provinciale Staten

01-11-2023 t/m 01-11-2023 (Afgedaan)

Provinciale Staten

01-11-2023 t/m 01-11-2023 (Afgedaan)

Provinciale Staten

03-11-2023 t/m 03-11-2023 (Afgedaan)

Beeldvorming RND

22-11-2023 (Afgedaan)

Oordeelsvorming RND

29-11-2023 t/m 29-11-2023 (Afgedaan)

Beeldvorming RND

22-11-2023 t/m 22-11-2023 (Afgedaan)

Provinciale Staten

13-12-2023