Inloggen

Resultaten

LT 136
Zomernota
LT 57
Het Flevolands Archief - eventuele zienswijze ontwerp programmabegroting
LT 116
Cultuurbeleid 2025-2028
LT 284
Regiotaxi Flevoland
IN 187
Algemene Vergadering - Metropoolregio Amsterdam (MRA)
LT 130
Noodfonds Corona (Coronasteun -bedrijfsleven, (sport)verenigingen en culturele instellingen)
LT 317
Instellen werkgroep Jongerenoverleg Provinciale Staten
Nieuw
LT 301
Lelystad Airport Businesspark
IN 322
Voortgangsrapportage Integrale opgave Bouwen & Wonen
Nieuw
IN 144
Monitoring van het RegioDeal Noordelijk Flevoland

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

Beeldvorming Integrale Commissie

12-06-2024

Oordeelsvorming Integrale Statencommissie

03-07-2024

Provinciale Staten

17-07-2024

Oordeelsvorming EMS

05-06-2024 t/m 12-06-2024

Provinciale Staten

19-06-2024

Beeldvorming EMS

05-06-2024 t/m 12-06-2024

Oordeelsvorming EMS

03-07-2024 t/m 10-07-2024

Provinciale Staten

17-07-2024

Oordeelsvorming EMS

20-11-2024 t/m 27-11-2024

Provinciale Staten

11-12-2024

Beeldvorming EMS

05-06-2024 t/m 12-06-2024

Activiteit dit jaar

24-05-2024 t/m 14-06-2024

Activiteit dit jaar

20-09-2024 t/m 11-10-2024

Activiteit dit jaar

27-11-2024 t/m 18-12-2024

Provinciale Staten

19-06-2024

Provinciale Staten

19-06-2024

Activiteit dit jaar

15-05-2024 t/m 26-06-2024

Activiteit dit jaar

30-06-2024

Activiteit dit jaar

31-12-2024

Activiteit dit jaar

01-04-2024 t/m 01-07-2024

Export LTA naar Excel