Inloggen

Resultaten

LT 319
Agenderingsverzoek - Kleine windmolens op boerenerven (GroenLinks, PvdA, D66)
Afgedaan
LT 57
Het Flevolands Archief - eventuele zienswijze ontwerp programmabegroting
Afgedaan
UA 200
Landbouwvisie Flevoland
LT 209
Visie op landbouw
Afgedaan
LT 107
Economisch beleid - programmalijnen ‘toekomstbestendig bedrijfsleven’ en ‘ruimtelijk-economische ontwikkeling’ - richtinggevende sessie
Afgedaan
LT 58
Randstedelijke Rekenkamer - eventuele zienswijze ontwerp begroting
Afgedaan
LT 149
Wateroverlastnormen
LT 135
Jaarstukken
Afgedaan
LT 320
Actualisatie kadernota verbonden partijen
LT 134
Perspectiefnota
Afgedaan

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Beeldvorming RND

05-06-2024 (Afgedaan)

Oordeelsvorming EMS

05-06-2024 t/m 05-06-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

26-06-2024 (Afgedaan)

Beeldvorming RND

05-06-2024 (Afgedaan)

Oordeelsvorming RND

12-06-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

19-06-2024 t/m 19-06-2024 (Afgedaan)

Beeldvorming RND

08-01-2025 t/m 08-01-2025

Beeldvorming RND

05-06-2024 (Afgedaan)

Oordeelsvorming RND

12-06-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

19-06-2024 (Afgedaan)

Oordeelsvorming EMS

05-06-2024 t/m 05-06-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

17-07-2024 t/m 17-07-2024 (Afgedaan)

Oordeelsvorming EMS

05-06-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

17-07-2024 (Afgedaan)

Beeldvorming RND

05-06-2024 (Afgedaan)

Activiteit dit jaar

01-11-2024

Oordeelsvorming Integrale Statencommissie

05-06-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

26-06-2024 (Afgedaan)

Beeldvorming EMS

05-06-2024 (Afgedaan)

Activiteit dit jaar

31-12-2024

Oordeelsvorming Integrale Statencommissie

12-06-2024 t/m 12-06-2024 (Afgedaan)

Provinciale Staten

26-06-2024 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel